Kellie Day art exhibit at ENO Cafe, Durango

Kellie Day art exhibit at ENO Cafe, Durango