IMG_7862

Kellie Day art exhibit at ENO Cafe, Durango