Wild Pinto

Wild Pinto, mixed media on canvas, 36" x 36", $1900 ©Kellie Day
Detail of "Spanish Homework"